Svećnjak

Read me

Jevrejski svećnjak sa 9 sveća.

Veroispovest: