Manastir Privina glava

Read me

Manastir PRIVINA (PRIBINA) GLAVA, posvećen Svetim arhanđelima Mihailu i Gavrilu, nalazi se pored istoimenog sela, u zapadnom delu Fruške gore, oko pet kilometara severoistočno od Šida.
Postoje dve legende o nastanku ovog manastira. Prema jednoj manastir je dobio ime po osnivaču vlastelinu Privi (Pribi), koji je manastir osnovao u 12. veku. Po drugoj manastir je u 15. veku osnovao despot Vuk Branković na mestu na kom su ubijeni graditelji koji su dobili novac za gradnju manastira (odrubljena im je glava, pa otud i naziv manastira). S obzirom da se pretpostavlja da je manastir nastao 1496. godine, verovatnija je druga legenda.

Na mestu srednjovekovne crkve 1741. godine podignuti su nova crkva i dvospratni konaci sa južne i istočne strane.
Hram ima trikonhalnu osnovu sa kupolom na slobodnim stupcima. Priprata je posebna prostorna jedinica, a na njenu zapadnu fasadu krajem 18. veka dozidan je barokni zvonik.
Oslikavanje ikonostasa, ikona na stubovima pred oltarom i ikona na prestolima, kao i zidnih slika u crkvi izveo je u periodu od 1786. do 1791. godine Kuzman Kolarić