Manastir Petkovica

Read me

Manastir na Fruškoj gori severno od Sremske Mitrovice. Petkovica nikada nije bila samostalni manastir, već 1741. godine postaje metoh Šišatovca. Verovatno je jedan od najstarijih manastira na ovom području, mada tačno vreme njegovog nastanka nije utvrđeno. Pretpostavlja se da je sagrađen posle obnove Pećke patrijaršije 1557. godine.

Narodna legenda ga pripisuje Jeleni Štiljanović, udovici despota Stefana Štiljanovića, koja je tu provela i svoje poslednje dane, međutim to teško da odgovara istini. Osnovni podatak na osnovu kojeg se pretpostavlja okvirno vreme podizanja manastira jeste 1556. godine, gde se navodi da je iznad zapadnih crkvenih vrata unutrašnjih stajao zapis na kojem je pisalo da su crkva i trpezarija sazidane u vreme igumana Akakija. Na žalost ni tada se nije mogla iščitati iz zapisa godina kada je crkva podignuta, jer je baš taj deo bio oštećen.

Fasade su oživljene sa tri naše južne strane, među očuvanim freskama nalaze se pored ostalog, oslikani Veliki praznici, Hristovo stradanje i posmrtnih javljanja Hrista, tri scene iz Bogorodičinog života, prikazani su još i sveti Sava, Stefan Nemanja, Stefan Dečanski i drugi. Budući da su u to vreme istovremeno živopisane crkve manastira Krušedola, Velike Remete i Hopova, veštije slikarske ekipe su bile tamo, a Petkovica se morala zadovoljiti manje veštim majstorima. Freske su bile u grubim bojama, rađene pomalo početnički, a ono što je naročito primetno jeste da majstori nisu bili upućeni u anatomiju ljudskog tela. No, od svega toga je najvažnije da su se one sačuvale.

Crkva je građena u tradicionalnom stilu srpske arhitekture, oslikana ikonama 1588. godine i posvećena svetoj Petki. Prvobitnom ikonostasu nema traga, a nova oltarska pregrada je izrađena 1735. godine.

U 17. veku manastir je bio poprilično zapušten, a mitropolit Pajsije ga je spasio rušenja od strane Sinan-bega. U 18. veku je više puta obnovljen. Početkom 19. veka konak je bio sklon padu, porušen je 1908. godine.

U toku II svetskog rata crkva je napuštena, a što je u njoj bilo starih ikona odneseno je i rastureno. Ikonostas je uništen, a krst je prenesen u Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici. Obnova crkve i čišćenje živopisa izvršeni su 1950/52. godine, a konzervatorski radovi su nastavljeni 1981.godine.

Slava manastira Petkovica je Prepodobna mučenica Paraskeva 8 (26) avgust i Prepodobna mati Paraskeva- sveta Petka 27 (14) decembar.