Pravoslavna veroispovestPravoslavna crkva poštuje i čuva kanone i odluke sedam Vaseljenskih Sabora, odbacuje i ne priznaje univerzalni autoritet pape, danas organizovana na nacionalnom nivou.
Pravoslavna crkva nije jedna crkva već porodica nezavisnih tela koje se nazivaju prema nacijama u kojima su smeštene (Grčka pravoslavna crkva, Ruska pravoslavna crkva...) Ujedinjene su po shvatanju sakramenta, doktrine, liturgije, crkvenog uređenja, ali svaka od njih sama uređuje svoj život. Na čelu svake pravoslavne crkve je postavljen patrijarh kao starešina. Glavni među njima je Carigradski patrijarh  sa sedištem u Istanbulu, koji uživa naročite počasti, ali nema vlast da utiče na ostale pravoslavne crkve već je samo prvi među jednakima.
Pravoslavna crkva tvrdi za sebe da je jedina prava Hristova crkva i da njeni koreni sežu do prvih apostola. Veruju u Trojstvo, Bibliju kao reč Božiju, Isusa kao Božjeg Sina i druge biblijske doktrine.
Najznačajnije delo na kojem se zasniva liturgija jeste Sveto pismo koje čini Stari i Novi zavet, kao i Sveto predanje. Za pravoslavlje je posebno značajan Novi zavet koji predstavlja život i učenje Gospoda Isusa Hrista.
Najvažnija uloga pravoslavnih hramova je da služe kao mesto gde živa Crkva - vernici, uznose Bogu svoje molitve a najvažniji deo crkvenog života jeste Sveta liturgija tj. bogosluženje, koje se služi nedeljom i drugim praznicima u hramovima. Osim liturgije, vrše se jutarnje i večernje molitve, časovi i bdenija, koja ujedno imaju poučni karakter. Liturgiju služi sveštenik uz prisustvo vernika. Postoje tri stepena svešteničke službe: đakon, sveštenik i episkop. Episkopi ili vladike su hijerarhijski ispod patrijarha i njihova administrativna jedinica zove se eparhija.

 

Sv. Mučenik Knez Lazar i Sv. Srpski mučenici - VIDOVDAN

Ovaj velikomučenik i ugodnik Božiji, car Lazar rodio se 1329 godine u gradu Prilepu. Još kao dete bio je blage naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitavan je u hrišćanskoj veri i pobožnosti. I kao takav od Boga dobi mnoge darove, koje umnoži, te tako darovit privuče na sebe pažnju careva i bi uzet na dvor cara Dušana, gde postade slavan i uvažavan od svih zbog svoje čestitosti, viteštva i pobožnosti. Oženi se carevom rođakom, Milicom, kćerkom kneza Vratka, koja je bila od loze Nemanjića. Godine 1353, bi mu dato dostojanstvo kneza. Blagočestivi gospodar Srpski, Lazar bio je veoma Hristoljubiv i tu svoju ljubav ispoljavao je prema Crkvi Božijoj. Njegova najveća briga je bila da izmiri Srpsku i Carigradsku Patrijaršiju. Kao izaslanika Carigradskom patrijarhu poslao je monaha Neaniju, da ga zamoli da sa Srba skine prokletstvo (anatemu), što bi i učinjeno. Borio se ovaj ugodnik Božiji protiv Turske najezde i u sukobu, koji se odigrao 15 juna (28. juna po novom kalendaru) 1389. godine protiv Turskog cara Murata bi posečen. Telo mu je preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini, manastiru Ravanici (kod Ćuprije), a zatim preneto u Ravanicu (Sremsku), odakle je 1942 godine preneto u Sabornu Crkvu u Beogradu. Sada se njegove svete i čudotvorne mošti nalaze u manastiru Ravanica kod Ćuprije, gde se dešavaju mnoga čudesa i isceljenja bolesnih i ubogih. Svima onima koji mu se sa iskrenom molitvom obrate on pomaže. Za vreme svog života obnovio je manastir Hilandar i Gornjak, podigao manastir Ravanicu i Lazaricu i mnoge druge crkve i manastire.

Izvor: Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Sunday, June 28, 2015

Duhovski utorak

Na praznik Silaska Svetog Duha na apostole (koji je u narodu poznat i kao Duhovi, odnosno Sveta Trojica) pod u hramovima pokriva se travom, pored zidova se prislanjaju grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cvećem. Ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana, koji su ga, pak, preuzeli od Jevreja, koji su na praznik Pedesetnice kitili svoje bogomolje i kuće. To ih je podsećalo na vreme kada su preko Mojseja dobili deset Božjih zapovesti, kao i na vreme lutanja po pustinji, posle bekstva iz Misira, jer su u pustinji živeli u kolibama od granja i lišća. Na Duhove u hramu narod plete venčiće od trave koje posle nosi kući i ostavlja pored ikone i kandila. Mnogi nose venčiće u torbama i tašnama.

Izvor: Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Sunday, June 2, 2013

Duhovski ponedeljak

Posle Hristovog vaznesenja učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu često su se okupljali i zajedno se molili Bogu očekujući s nestrpljenjem obećanoga Utešitelja, Duha Svetoga, koji od Oca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanaestoricom, kockom je bilo popunjeno Matijom. Na Pedesetnicu svi su bili zajedno, kad huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici koji se spustiše na svakog od apostola. Izašavši na krov od kuće, progovorili su i propovedali okupljenom narodu jezicima koje do tada nisu znali, tako da su ih svi okupljeni, i Jevreji i inoverni, razumeli. Tri hiljade ljudi na ovaj dan poverovalo je propovedi apostola i krstilo se. Ovaj dan se smatra danom rođenja Crkve Hristove. Kako su na praznik Pedesetnice Jevreji, znači i apostoli u onu Pedesetnicu, ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem i travom podsećajući se na vreme kad su posle ropstva lutali sa Mojsijem po pustinji i živeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik Silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koga se pletu venčići.

Izvor:Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Monday, June 1, 2015

Silazak Svetog Duha na apostole - TROJICE

Posle Hristovog vaznesenja učenici su ostali u Jerusalimu i u jednoj sobi na Sionu često su se okupljali i zajedno se molili Bogu očekujući s nestrpljenjem obećanoga Utešitelja, Duha Svetoga, koji od Oca ishodi. Mesto Jude Iskariotskog među dvanaestoricom, kockom je bilo popunjeno Matijom. Na Pedesetnicu svi su bili zajedno, kad huka ispuni svu kuću i pokazaše se ognjeni jezici koji se spustiše na svakog od apostola. Izašavši na krov od kuće, progovorili su i propovedali okupljenom narodu jezicima koje do tada nisu znali, tako da su ih svi okupljeni, i Jevreji i inoverni, razumeli. Tri hiljade ljudi na ovaj dan poverovalo je propovedi apostola i krstilo se. Ovaj dan se smatra danom rođenja Crkve Hristove. Kako su na praznik Pedesetnice Jevreji, znači i apostoli u onu Pedesetnicu, ukrašavali svoje kuće granjem, cvećem i travom podsećajući se na vreme kad su posle ropstva lutali sa Mojsijem po pustinji i živeli u kolibama od granja i lišća, i danas se na praznik Silaska Svetog Duha na apostole pravoslavne crkve ispunjavaju travom i cvećem od koga se pletu venčići. DUHOVI, Trojica, Silazak Svetog Duha na Apostole, praznik koji predstavlja rođendan hrišćanske Crkve; a praznuje se 50. dan posle hrišćanske Pashe (Vaskrsa), pa se zove i Pedesetnica (grč. µЅD·єїGD®). Ovaj hrišćanski praznik odgovara jevrejskom prazniku Pedesetnice, koji se svetkovao kao Praznik sedmica (nedelja) ili Praznik žetvi (2 Moj 34,32), isto u 50. dan posle Pashe. U hrišćanskoj Crkvi na Pedesetnicu svetkuje se spomen na Silazak Svetog Duha na Apostole.

Tekst:Crkveni Kalendar

Slika:Vrata Informe

Latinica
Слика: 
Datum: 
Sunday, June 8, 2014

Vaznesenje gospodnje - SPASOVDAN

Pošto je raspet na Krst i sahranjen u grobnici, nakon tri dana Gospod naš, Isus Hristos vaskrsnu iz mrtvih i javi se svojim učenicima, jedanaestorici svetih apostola. Sa njima je proveo 40 dana ovde na zemlji poučavajući ih kako da šire Njegovu veru i hrišćansko učenje. Kada prođe tih 40 dana, poveo ih je sve sa sobom na Maslinsku Goru i rekao im je: "Tako je pisano, tako je trebalo biti, da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan i da se propoveda pokajanje u ime Njegovo i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima, a vi ste svedoci svemu tome. Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete krštavati Duhom Svetim, ne dugo posle ovih dana. I gle, ja ću poslati obećanje Oca Svojega na Vas, a Vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u Silu sa visine"" Ovim rečima On završi razgovor sa njima, blagosilja ih i poče da se uzdiže na nebo, a njih ostavi da sačekaju silazak Duha Svetoga. Apostoli su stajali i nemo gledali za Njim, dok nije sasvim iščezao. Utom im se obratiše Anđeli Božji sa rečima: "Što stojite i gledate? Kako ste videli da Gospod odlazi na nebo, tako će On opet doći da sudi živima i mrtvima i onda carstvu Njegovom neće biti kraja". U znak sećanja na ovaj događaj naša Crkva slavi SPASOVDAN, tj. Dan Spasa našeg, Gospoda Isusa Hrista.

Izvor: Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Saturday, June 13, 2015

Sveti Car Konstantin i Carica Jelena

Roditelji Konstantinovi behu car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor imaše još dece od druge žene, no od Jelene imaše samo ovoga Konstantina. Tri velike borbe imaše Konstantin kad se zacari: jednu protiv Maksencija, tiranina u Rimu, drugu protiv Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Pred borbu sa Maksencijem, kada Konstantin beše u velikoj brizi i sumnji u uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu, sav okićen zvezdama, i na krstu stajaše napisano: ovim pobeđuj. Car udivljen naredi da se skuje veliki krst, sličan onome što mu se javi, i da se nosi pred vojskom. Silom krsta, on zadobi slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljem. Maksencije se udavi u reci Tibru. Odmah potom Konstantin izda znameniti Edikt u Milanu 313. godine, da prestanu gonjenja hrišćana. Pobedivši Vizantince, on sagradi divan prestoni grad na Bosforu, koji se od tada prozva Konstantinopolj. No pred tim Konstantin pade u tešku bolest prokaznu. Žrečevi i lekari savetovahu mu kao lek kupanje u krvi zaklane dece. No on to odbi. Tada mu se javiše apostoli Petar i Pavle i rekoše mu da potraži episkopa Silvestra koji će ga izlečiti od strašne bolesti. Episkop ga pouči veri hrišćanskoj i krsti, i prokaza iščeze sa tela carevog. Kada nasta razdor u crkvi zbog smutljivog jeretika Arija, car sazva I vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine, gde se jeres osudi, a Pravoslavlje utvrdi. Sveta Jelena, blagočestiva majka careva, revnovaše mnogo za veru Hristovu. Ona poseti Jerusalim i pronađe Časni Krst Gospodnji, i sazida na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po Svetoj Zemlji. U svojoj osamdesetoj godini predstavi se ova sveta žena Gospodu 327. godine. A car Konstantin nadživi svoju majku za deset godina i upokoji se u svojoj šezdeset petoj godini u gradu Nikomidiji. Telo njegovo bi sahranjeno u crkvi Svetih Apostola u Carigradu.

Izvor: Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Wednesday, June 3, 2015

Sveti Ćirilo i Metodije

Braća rođena, rodom iz Soluna, od roditelja znamenitih i bogatih, Lava i Marije. Stariji brat Metodije kao oficir provede deset godina među Slovenima (makedonskim) i tako nauči slovenski jezik. Po tom se Metodije udalji u goru Olimp i predade monašom podvigu. Tu mu se pridruži docnije i Kiril (Konstantin). No kada hazarski car Kagan potraži od cara Mihaila propovednike vere Hristove, tada po zapovesti carevoj ova dva brata budu pronađeni i poslati među Hazare. Ubedivši Kagana u veru Hristovu, oni ga krstiše sa velikim brojem njegovih doglavnika i još većim brojem naroda. Posle izvesnog vremena oni se vrate u Carigrad, gde sastave azbuku slovensku od trideset osam slova, i počnu prevoditi crkvene knjige s grčkog na slovenski. Na poziv kneza Rastislava odu u Moravsku, gde veru blagočestivu rasprostreše i utvrdiše, a knjige umnožiše i dadoše ih sveštenicima, da uče omladinu. Na poziv pape odu u Rim, gde se Kiril razbole i umre 14. februara 869. godine. Tada se Metodije vrati u Moravsku i potrudi se do smrti na utvrđenju vere Hristove među Slovenima. Po njegovoj smrti - a on se upokoji u Gospodu 6. aprila 885. godine - učenici njegovi, petočislenici, sa svetim Klimentom kao episkopom na čelu, pređoše Dunav i spustiše se na jug, u Makedoniju, gde, iz Ohrida, produžiše među Slovenima posao, započeti Kirilom i Metodijem na severu.

Izvor: Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Sunday, May 24, 2015

Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac

Rodom iz Popova Sela u Hercegovini, od roditelja prostih no blagočestivih. Od malena beše ispunjen ljubavlju prema Crkvi Božjoj, a kada poodraste ode u Trebinjski manastir Uspenija Bogorodice i primi monaški čin. Kao monah ubrzo se proču zbog svog ozbiljnog i retkog podvižničkog života. Jer nalagaše na sebe podvig za podvigom, sve teži od težega. Docnije bi izabran i posvećen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog, mimo svoje volje. Kao arhijerej najpre stanovaše u manastiru Tvrdošu, i odatle kao pastir dobri utvrđivaše stado svoje u veri pravoslavnoj čuvajući ga od svirepstva turskog i lukavstva latinskog. A kada bi i suviše pritešnjen neprijateljima, i kada Tvrdoš bi razoren od Turaka, preseli se Vasilije u Ostrog, gde se tvrdo podvizavaše ograđujući stado svoje bezprestanim i toplim molitvama svojim. Prestavi se mirno Gospodu, u XVI veku, ostavivši svoje cele i celebne mošti, neistrulele i čudotvorne do dana današnjega. Čudesa na grobu sv. Vasilija su bezbrojna. K njegovim moštima pritiču i hrišćani i muslimani, i nalaze iscelenja u najtežim bolestima i mukama svojim. Veliki narodni sabor u Ostrogu biva svake godine o Trojicama.

Izvor: Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Tuesday, May 12, 2015

Sveti mučenik Konon; prepodobni Marko (početak posta)

Prepodobni Marko, podvižnik i čudotvorac, zamonašen je od svog učitelja svetog Jovana Zlatousta u 40.godini svojoj i bio u jednom manastiru kraj Ankare u Galatiji. Zatim je proveo 60 godina u Judejskoj (ili Nitrijskoj) pustinji. Bio je veoma trudoljubiv; odao se izučavanju Svetog Pisma i celo je Sveto Pismo znao naizust; dostigao vrhunac podvižništva i vrline. Znak i dokaz toga su: vrlo poučne i korisne knjige koje je napisao, i dar čudotvorstva koji je od Boga dobio. Bio je mnogo milostiv i plakao nad bedom svakog Božjeg stvorenja. Kada jednom bezmolstvovaše, molitveno tihovaše, u svojoj keliji i rađaše na sebi, dođe k njemu jedna hijena i donese mu svoje slepo štene. I svojim utučenim izgledom moljaše svetitelja da se sažali na njeno mladunče i isceli mu oči. Svetitelj pljunu u slepe oči mladunčeta, pomoli se Bogu, i mladunče progleda. A posle nekoliko dana hijena donese svetitelju jednu veliku ovnujsku kožu, kao nagradu i zahvalnost za isceljenje njenog mladunčeta. No svetitelj ne hte primiti kožu dok mu hijena ne pokaza nekim znacima da ubuduće neće klati ovce bednih ljudi.Ovaj svetitelj je stekao toliku čistotu srca, da je Sveto Pričešće primao iz ruku angelskih. O tome je prezviter u skitu, koji je pričešćivao svu bratiju, kazivao ovo: "Opazio sam da za vreme davanja Tajni Hristovih ja nikada sam nisam davao Svetinju Marku podvižniku, nego ju je Anđeo uzimao sa žrtvenika i davao njemu. Uostalom, ja sam primećivao samo ruku koja mu je davala Pričešće". Prepodobni Marko sav je i spolja sijao blagodaću Svetoga Duha koja je bila unutra u njemu. Po rastu beše mali, duguljaste glave i brade, obasjan sav unutrašnjom blagodaću Božjom. Upokojio se u Gospodu polovinom petog veka. Bogomudri otac naš Marko napisao je, prema Nikiforu Kalistu, oko četrdeset podvižničkih spisa, od kojih devet navodi poimence, i veoma ih hvali, Sveti patrijarh Fotije u svojoj "Biblioteci" (br. 200). To su knjige: O zakonu duhovnom, O onima koji misle da se delima opravdaju, O pokajanju, O postu, O krštenju, Razgovor uma sa svojom dušom, Razgovor sa jednim sholastikom, i Poslanica Nikolaju monahu. Prepodobni Marko pisao je i protiv jeretika Melhisedekita i Nestorijanaca. Njegova duhovna mudrost i podvižničko iskustvo, sadržano u tim knjigama, od tolikog je duhovnog značaja da su Sveti Oci podvižnici govorili: Sve prodaj - i kupi Marka! Radi duhovne koristi čitaocima, navešćemo samo nekoliko bogomudrih izreka i pouka svetog Marka: Gospod naš Isus Hristos, Božija Sila i Božija Premudrost, promišljajući o spasenju svih na bogodoličan način kako On sam zna, položio nam je kroz razne dogmate zakon slobode, koji se sastoji u jednom cilju naznačenom za sve: Pokajte se! Iz toga možemo razumeti da se sva raznolikost zapovesti Božjih svodi na jedno - na zapovest pokajanja.
Nikakvo dobro nije moguće ni poverovati ni učiniti, nego jedino Gospodom Hristom i Svetim Duhom. Izvršivši zapovest Božju, očekuj zbog toga iskušenje. Jer se ljubav Hristova kroz protivnosti isprobava. Ne traži savršenstvo duhovnog zakona slobode u vrlinama ljudskim, jer nema savršenoga u njima. Njegovo savršenstvo se skriva u Krstu Hristovom. Tražeći duhovnog leka, pobrini se o čistoti svoje savesti; što ti ona govori, to učini, i naći ćeš duhovnu korist. Savest je prirodna knjiga. Ko je čita delatno (na delu), taj u iskustvu oseća Božansku pomoć.Onaj ko misli da će bez molitve i trpljenja pobediti iskušenja, taj ih neće odagnati od sebe, nego će se samo još većma zaplesti.Gospod je skriven u Njegovim zapovestima, i nalaze ga oni koji to žele, po meri njihovog tvorenja zapovesti Njegovih. Svaki koji se krstio pravoslavno, tajanstveno je dobio blagodat od Svete Trojice, i ona dejstvuje (radi) u svakom čoveku po meri njegovog tvorenja zapovesti Božijih. Ljubav prema Bogu i bližnjemu jeste zapovest koja obuhvata u sebi sve zapovesti.Imaj svagda i nezaboravno u srcu svom smirenje Gospoda našeg: ko je On, i šta je postao radi nas, i sa kakve je visine svetlosti Božanstva otkrio se, i u kakvu je dubinu smirenja iz beskrajne dobrote prema ljudima sišao! On je postao ono što smo mi, tj. čovek, da bi mi postali ono što je On, tj. bogovi po blagodati. Logos Božji je postao telo, da bi telo postalo Logos. Budući bogat, On je osiromašio radi nas, da bi se mi Njegovim siromaštvom obogatili. Iz velikog čovekoljublja On se upodobio nama, da bi se mi kroz svaku vrlinu upodobili Njemu.
Od kako je Hristos došao u svet, od tada se, blagodaću i silom Duha Svetog, obnavlja pravi čovek stvoren po obrazu i podobiju Božjem. Treba se družiti i biti zajedno i poslušno se učiti od duhovnih i iskusnih otaca. Jer je opasno biti sam i bez svedoka, pogotovu kada se nalazimo u duhovnoj borbi.
Ko od sebe odgoni bol i poniženje, neka ne misli da će se pomoću drugih vrlina pokajati. Jer kenodoksija (prazna slava i ponos) i izbegavanje bola znaju da služe grehu i s desne strane. Ako ko padne u bilo koji greh i ne ožalosti se shodno veličini svoga greha, taj će opet lako pasti u istu zamku.
Treba najpre imati blagodat Duha Svetoga delatnu u srcu, i onda postepeno ući u Carstvo Nebesko.

Izvor: Pravoslavni kalendar

Slika: Današnja kazivanja

Latinica
Слика: 
Datum: 
Wednesday, March 18, 2015

Obrezanje gospodnje; Sv. Vasilije Veliki (Nova Godina)

Rođen u vreme cara Konstantina. Još kao nekršten učio se 15 godina u Atini filosofiji, retorici, astronomiji i svima ostalim svetskim naukama toga vremena. Školski drugovi su mu bili: Grigorije Bogoslov i Julijan, docniji car odstupnik. U zrelim godinama krstio se na reci Jordanu zajedno sa svojim bivšim učiteljem Evulom. Bio episkop Kesarije Kapadokijske blizu 10 godina, a završio svoj zemni život napuniv 50 godina od rođenja. Veliki pobornik Pravoslavlja, velika luča moralne čistote i revnosti verske, veliki bogoslovski um, veliki strojitelj i stub crkve Božje - Vasilije se punozaslužno naziva Velikim. U crkvenoj službi naziva se pčelom crkve Hristove, koja nosi med vernima i žaokom svojom bode jeretike. Sačuvana su mnogobrojna dela ovoga Oca Crkve, bogoslovska, apologetska, podvižnička i kanonska; isto tako i služba, nazvana po njegovom imenu. Ova služba služi se 10 puta u godini, i to: 1. januara, uoči Božića, uoči Bogojavljenja, u sve nedelje Časnog posta osim Cvetne, na Veliki Četvrtak i na Veliku Subotu. Mirno se upokoji sv. Vasilije 1. januara 379. god. i preseli u carstvo Hristovo.

Izvor: Crkveni Kalendar

Latinica
Слика: 
Datum: 
Wednesday, January 14, 2015

Pages

Subscribe to RSS - Pravoslavna veroispovest