Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad

Read me
  •      Istraživanje i evidentiranje dobra koja uživaju, a to su: nekropole i lokaliteti sa arheološkim, istorijskim, etnološkim ili prirodnjačkim sadržajem; stara jezgra gradova i naselja, graditeljski objekti, celine i delovi graditeljskih objekata s istorijskim ili arhitektonskim vredostima, spomenici i spomen-obeležja posvećena značajnim događajima i ličnostima; kuće u kojima su rođene ili su u njima radile zaslužne i istaknute ličnosti zajedno sa stvarima koje su im pripadale; zgrade i mesta u prirodi vezani za značajne istorijske događaje.
  •     Predlaganje i utvrđivanje kulturnih dobara (nepokretna i pokretna), koja podrazumevaju stvari i tvorevine materijalne i duhovne kulture od opšteg interesa koje uživaju posebnu zaštitu utvrđenu Zakonom o kulturnim dobrima. Nepokretna kulturna dobra su: spomenici kulture, prostorne kulturno-istorijske celine, arheološka nalazišta i znamenita mesta.
  •     Vođenje registra i dokumentacije o kulturnim dobrima.
  •     Pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara.
  •     Staranje o korišćenju kulturnih dobara.
  •     Predlaganje, praćenje i sprovođenje mera zaštite kulturnih dobara.
  •     Izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti.
  •     Organizovanje predavanja i drugih oblika kulturno-obrazovne delatnosti.