Бој Св. Михаила са аждајом (1498)

Read me
Назив: 
Бој Св. Михаила са аждајом (1498)