Дирекција поште за Српско војводство и Тамишки Банат из Темишварa

Read me
Година настанка документа: 
1863.
Место настанка културног добра: 
Tемишвар
Држава настанка културног добра: 
Румунија