Доктор Илија Огњановић молба Магистрату

Read me
Опис: 
Молба Магистрату да му дозволи обављање лекарске праксе.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 Pol. 3226/1873
Формат(и) дигиталног документа: