Извештај

Read me
Опис: 
Извештај Магистрата Намесничком већу у Будиму о церемонији пријема лекара и публицисте Данила Медаковића у редове грађана Новог Сада.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 Fasc. 10 6048/1847
Формат(и) дигиталног документа: