Калфенско писмо

Read me
Опис: 
Калфенско писмо које је посластичар Јохан Рајхарт из Новог Сада издао калфи Јозефу Будзаију после пет година учења заната у његовој радионици
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 1. јуни 1846.
Формат(и) дигиталног документа: 
Напомена: 
Писмо је настало 1. јуна 1846. године