Кочија са ратним трофејима (око 1515)

Read me
Назив: 
Кочија са ратним трофејима (око 1515)