Козачка застава у спомен руско-турског рата 1828-1829

Read me
Назив: 
Козачка застава у спомен руско-турског рата 1828-1829
Назив(оригинални): 
Козачка застава у спомен руско-турског рата 1828-1829