Молба Магистрату

Read me
Опис: 
Аустријски конзулат у Београду моли Магистрат да бившем кнезу Србије Михаилу Обреновићу (који се налази у Новом Саду) и његовом оцу Милошу Обреновићу укаже на царску наредбу којом им је забрањено задржавање у близини границе са Србијом.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 Fasc. 5 2399/1848
Формат(и) дигиталног документа: 
Напомена: 
Два листа документа, руком писана, добро очувана.