Обавештење о позоришној цензури

Read me
Опис: 
Палатин обавештава Магистрат да је двор забранио извођење драме "Црни Ђорђе" на српском језику у варошком позоришту. Представа је забрањена расписом из 1808. године, те строго упозорава Магистрат да је забрани, јер је и штампање књиге забрањено.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 Fasc. 11 Sub. 3034/1815
Формат(и) дигиталног документа: 
Напомена: 
Два ручно писана листа хартије, добро очувана и читка.