Предлог Магистрата

Read me
Опис: 
Предлаже се награда за Мелхиора Ердујхељиа за дело "Историја Новог Сада".
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 Kig. 2284/1893
Формат(и) дигиталног документа: