Списак

Read me
Опис: 
Списак племића у Новом Саду са наведеним бројем кућа и породица.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 1809.
Формат(и) дигиталног документа: