Статут Штедионице у Новом Саду

Read me
Опис: 
Статут је настао 22. марта 1859. године
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 22. март 1859.
Формат(и) дигиталног документа: