Сведочанство

Read me
Опис: 
Сведочанство Јована Јовановића, ученика Карловачке гимназије. На полеђини предмета Васа Стајић је записао да није реч о Јовану Јовановићу Змају.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 11
Формат(и) дигиталног документа: