Kereszténység - Római katolikus vallás

Kétezer éves történelmével a katolikus egyház a világ egyik legősibb, máig fennmaradt vallási intézménye. A XI században kelet és nyugat közötti eltérő értelmezés miatt az egyház megoszlott keleti egyházra és a nyugati egyházra latin katolikus egyházra. 22 keleti katolikus egyház maradt meg Róma közösségében, vagy később újraegyesültek vele. Így összesen 2782 részegyházra osztódik a katolikus egyház. A pápa, azaz Róma püspöke az egész katolikus egyház legfőbb pásztora, akinek hit, erkölcs és engedelmesség kérdésében, illetve az egyház kormányzásában teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalma van. Az egyházi közösség világi hívőkből, hierarchiát alkotó felszentelt klerikusokból, valamint szerzetes közösségek tagjaiból áll. A 16. században a nyugati kereszténységnél megjelenik erős vallási-politikai mozgalom, a reformáció, amelynek vezetője Martin Luther volt. Így a nyugati kereszténység tulajdonképpen két fő ágazatból ál: római katolikus és protenstáns ág. Nem fogadja el a pápát mint közvetítőt az Isten és a hívők között és a szentek kultusza, ikonok és emlékek elutasításágért küzd. A katolikus egyház központja, a római pápa székhelye. A pápa a világegyházat a Rómában lévő – független államként működő az olasz főváros, Róma belvárosától közigazgatásilag elválasztott,- Vatikánvárosbólkormányozza, amelynek szintén ő az államfője. A pápát a pásztori tevékenységének gyakorlásában legfőképpen a Római Kúria segíti, amely részt vesz az egyházon belüli, a társadalom különböző területein, valamint a nemzetközi életben végzett tevékenységekben. Ezenkívül a pápát segítik – főként konzultatív, illetve tanácsadói szolgálattal – a püspöki szinódusok, valamint – mind testületileg, mind egyénileg - a bíborosokkollégiuma.