Časopis Novi Sad

Read me
Naziv: 
Časopis Novi Sad
Opis: 
Ova kolekcija časopisa Novi Sad štampana je 1933., 1934. i 1935.godine. Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: