Časopis Novi Sad

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1933.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Institucija: 
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1933.
Tip jezika kulturnog dobra: