Gradska kuća

Read me

Nalazi se na centralnom delu Trga slobode. Građena po projektu arhitekte Đerđa Molnara, u periodu od 1893. do 1895. godine u neorenesansnom stilu kao dvospratni objekat sa tri vidljive fasade. Svojevremeno, na tornju zgrade je postojalo zvono(1907.) posvećeno sv. Florijanu, katoličkom svetitelju, zaštitniku gradova od požara, koje je služilo kao neka vrsta protipožarne uzbune. Terasom je noću šetao stražar, koji bi u slučaju da primeti vatru zvonom uzbunjivao stanovništvo. Danas je u ovom objektu sedište Gradonačelnika Novog Sada kao i gradske administracije.

Lokacija: 
Epoha: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1895