Градска кућа

Read me

Налази се на централном делу Трга слободе. Грађена по пројекту архитекте Ђерђа Молнара, у периоду од 1893 до 1895. године у неоренесансном стилу као двоспратни објекат са три видљиве фасаде. Својевремено, на торњу зграде је постојало звоно (1907.) посвећено св. Флоријану, католичком светитељу, заштитнику градова од пожара, које је служило као врста противпожарне узбуне. Терасом је ноћу шетао стражар, који би у случају да примети ватру звоном узбуњивао становништво. Данас је у овом објекту седиште Градоначечника Новог Сада као и градске администрације. 

Локација: 
Година настанка културног добра: 
1895