Muzej savremene umetnosti Vojvodine  • Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu je aktivna, otvorena, efikasna i visokostručna institucija koja se bavi sabiranjem, čuvanjem, izučavanjem i izlaganjem savremene umetnosti i kulture Vojvodine i regije.
  • Muzej savremene likovne umetnosti u Novom Sadu osnovan je 1. februara 1966. odlukom Skupštine AP Vojvodine i pod nazivom Galerija savremene likovne umetnosti. Naziv ustanove promenjen je 1996. godine, uz preporuku i saglasnost Ministarstva kulture Republike Srbije, a imajući u vidu da je od svog osnivanja, Galerija obavljala delatnost koja odgovara funkciji, obimu i karakteru rada muzeja savremene umetnosti.
  • U muzejskom fondu nalaze se sabrane zbirke likovne umetnosti koje predstavljaju istorijski pregled poetika i pojava u umetničkim zbivanjima u Vojvodini druge polovine 20. veka. Umetnički fond sadrži 2500 umetničkih radova (slika, skulptura, grafika, crteža i radova iz oblasti proširenih medija), a njegov značajan deo čine donacije vojvođanskih umetnika: Milana Kerca, Milete Vitorovića, Stojana Trumića, Dušana Milovanovića, Zorana Petrovića, Bogomila Karlavarisa, Ankice Oprešnik, Boška Petrovića i jedan broj manjih donacija. U okviru Zbirke strane umetnosti nalaze se dela nekih od najpoznatijih imena svetske umetnosti: Viktora Vasarelija, Hundertwasera, Rafael Sotoa, Jim Cavea i drugih.
  • Odsek dokumentacije Muzeja raspolaže obimnom i stručno obrađenom građom o likovnoj umetnosti 20. veka u Vojvodini, dok biblioteka broji preko 16000 knjiga, kataloga i drugih publikacija relevantnih za delatnost Muzeja.
  • Muzej savremene umetnosti Vojvodine koncipira i nudi sliku savremene vojvođanske, srpske, exjugoslovenske i evropske umetnosti koja korespondira sa internacionalnim procesima umetnosti XX- XXI veka i ukazuje na posebne regionalne identitete vojvođanskih kultura. Posebno poklanja pažnju multikulturalnom modelu vojvođanskog društva i kultura, a iz tog modela multikulturalnosti gradi veze sa drugim kulturama / mađarskom, slovačkom, rumunskom,rusinskom, nemačkom. Stvara što potpuniju kolekciju umetnosti nastale tokom XX i XXI veka u Vojvodini i Srbiji, kao i da pokazuje bitne korespodencije vojvođanske, srpske, exjugoslovenske, srednjoevropske i internacionalnih umetnosti. Čuva i obavlja zaštitu umetničke baštine Vojvodine po svetskim standardima muzeološke zaštite. Dokumentuje i arhivira istoriju savremene umetnosti, omogućava istorijsko- teorijska istraživanja savremene umetnosti u Vojvodini, Srbiji, ex- jugoslaviji i šire, i objavljuje kapitalna monografska dela iz istorije umetnosti. U metodološkom smislu uporedo pravi istorijske i programske izložbe. Stvara jak izlagački, informacijski i stvaralački centar koji če moći ravnopravno da učestvuje u domaćoj i međunarodnoj razmeni umetnosti. Otvoren za različite vidove institucionalne i stručne saradnje sa srodnim ustanovama u regiji i Evropi. Ostvaruje otvorenu i široku pedagošku delatnost kao dopunu opšteg obrazovanja publike, studenata akademija umetnosti i specijalističkih znanja stručnjaka.

Izvor:Grad Novi Sad

 

Adresa: 
Fotografija: 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Muzej savremene umetnosti Vojvodine