Музеј савремене уметности Војводине  • Музеј савремене уметности Војводине у Новом Саду је активна, отворена, ефикасна и високостручна институција која се бави сабирањем, чувањем, изучавањем и излагањем савремене уметности и културе Војводине и регије.
  • Музеј савремене ликовне уметности у Новом Саду основан је 1. фебруара 1966. одлуком Скупштине АП Војводине и под називом Галерија савремене ликовне уметности. Назив установе промењен је 1996. године, уз препоруку и сагласност Министарства културе Републике Србије, а имајући у виду да је од свог оснивања, Галерија обављала делатност која одговара функцији, обиму и карактеру рада музеја савремене уметности.
  • У музејском фонду налазе се сабране збирке ликовне уметности које представљају историјски преглед поетика и појава у уметничким збивањима у Војводини друге половине 20. века. Уметнички фонд садржи 2500 уметничких радова (слика, скулптура, графика, цртежа и радова из области проширених медија), а његов значајан део чине донације војвођанских уметника: Милана Керца, Милете Виторовића, Стојана Трумића, Душана Миловановића, Зорана Петровића, Богомила Карлавариса, Анкице Опрешник, Бошка Петровића и један број мањих донација. У оквиру Збирке стране уметности налазе се дела неких од најпознатијих имена светске уметности: Виктора Васарелија, Хундертwасера, Рафаел Сотоа, Јим Цавеа и других.
  • Одсек документације Музеја располаже обимном и стручно обрађеном грађом о ликовној уметности 20. века у Војводини, док библиотека броји преко 16000 књига, каталога и других публикација релевантних за делатност Музеја.
  • Музеј савремене уметности Војводине конципира и нуди слику савремене војвођанске, српске, ексјугословенске и европске уметности која кореспондира са интернационалним процесима уметности XX- XXI века и указује на посебне регионалне идентитете војвођанских култура. Посебно поклања пажњу мултикултуралном моделу војвођанског друштва и култура, а из тог модела мултикултуралности гради везе са другим културама / мађарском, словачком, румунском,русинском, немачком. Ствара што потпунију колекцију уметности настале током XX и XXI века у Војводини и Србији, као и да показује битне коресподенције војвођанске, српске, ексјугословенске, средњоевропске и интернационалних уметности. Чува и обавља заштиту уметничке баштине Војводине по светским стандардима музеолошке заштите. Документује и архивира историју савремене уметности, омогућава историјско- теоријска истраживања савремене уметности у Војводини, Србији, еx- југославији и шире, и објављује капитална монографска дела из историје уметности. У методолошком смислу упоредо прави историјске и програмске изложбе. Ствара јак излагачки, информацијски и стваралачки центар који че моћи равноправно да учествује у домаћој и међународној размени уметности. Отворен за различите видове институционалне и стручне сарадње са сродним установама у регији и Европи. Остварује отворену и широку педагошку делатност као допуну општег образовања публике, студената академија уметности и специјалистичких знања стручњака.

Извор:Град Нови Сад

Адреса: 
Фотографијa: 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Музеј савремене уметности Војводине