Krst sa Raspećem Hristovim

Read me
Opis: 
Jedno od najreprezentativnijih dela religioznog karaktera u muzejskoj zbirci je krst sa predstavom Raspeća Hristovog. Potiče sa vrha ikonostasa horske kapele Saborne crkve u Sr. Karlovcima, a delo je jednog od najznačajnijih srpskih slikara 18. veka - Teodora Dimitrijeviča Kračuna. Na osnovu stila i načina slikanja, može se reći da je ovaj rad iz najboljeg perioda njegovog stvaralaštva. Floralnu rezbariju krsta, u stilu rokokoa, uradio je poznati novosadski drvorezbar Arsenije Marković, čija je radionica u to vreme bila najaktivnija na području Vojvodine.
Format (i) digitalnog dokumenta: