Portret nepoznatog bračnog para

Read me
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
10.09.2014.