Portret nepoznatog bračnog para

Read me
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Epoha: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1864.