Statut

Read me
Opis: 
Arhivski dokument je Statut Srpske narodne štamparije.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 26. март 1871.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 26.03.1871. Dokument od osam listova, ručno pisano mastilom sa crvenim pečatom u vosku.