Статут

Read me
Опис: 
Архивски документ је Статут Српске народне штампарије.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 26. март 1871.
Формат(и) дигиталног документа: 
Напомена: 
Датум креирања архивског документа: 26.03.1871. Документ од осам листова, ручно писано мастилом са црвеним печатом у воску.