Rimski šlem iz Berkasova

Read me
Institucija: 
Oblast: 
Opis: 
Otkriven u sremskom selu Berkasovo, kod Šida, 1955. godine. Jedan od najlepših primeraka poznorimske vojne opreme. Pronađen je u paru sa drugim, slabije očuvanim šlemom na kome se nalazi natpis VICIT LICINIANA kojim se priziva Licinijeva pobeda. (http://www.istorijskabiblioteka.com/slika:slem-iz-berkasova)
Format (i) digitalnog dokumenta: