Rimski šlem iz Berkasova

Read me
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Vlasnik: 
Mesto lokaliteta: