Slika

Naziv: 
Portret Lidije Sidnjenko
Latinica
Opis: 
Portret Lidije Sidnjenko. Deo izložbe "Bela Rusija" Muzeja Vojvodine, autora viših kustosa Veselinke Marković i Aleksandra Petijevića.
Istorijat: 
Delo je deo izložbe "Bela Rusija" Muzeja Vojvodine, autora viših kustosa Veselinke Marković i Aleksandra Petijevića. Oktobarskom revolucijom 1917. godine otpočeo je građanski rat u Rusiji, koji je doveo do stradanja i emigriranja ogromnog broja ljudi. Nakon građanskog rada i poraza jedinica Bele armije, preko 2.000.000 ljudi je napustilo svoju otadžbinu. To je bila najbrojnija politička emigracija u 20. veku. Najveći broj ruskih izbeglica došao je u Kraljevinu SHS posle napuštanja južnih oblasti Rusije. Većina je kretala egzil iz velikih crnomorskih luka: Odese, Novorusijska, Feodosije, Sevastopolja, Kerča. Od 1919. do 1923. godine je, u pet imigracionih talasa, preko Carigrada, Galipolja i Soluna u Kraljevinu došlo oko 40.000 Rusa. Gotovo petina izbeglih (oko 8.000) našla je svoje utočište u gradovima i mestima Bačke, Banata, Baranje i Srema. Među ruskim izbeglicama u Kraljevini SHS se, pored vojnika i oficira, našao i deo ruske intelektualne elite i aristokratije širokog obrazovanja. Iz Rusije je u Kraljevinu SHS evakuisano i više srednjih vojnih škola – kadetskih korpusa devojačkih instituta. Prve ruske kolonije u Vojvodini osnovane su u Zemunu i Pančevu, a zatim u Novom Sadu, Subotici, Velikom Bečkereku, Somboru, Vršcu i Beloj Crkvi. Već 1921. Godine ruske izbeglice bile su razmeštene u više od 80 sela i gradova Srema, Banata, Bačke i Baranje. U seoskim sredinama nastanjeni su i kozaci, organizovani u kozačke stanice. U okviru kolonija osnivana su zabavišta, osnovne i srednje škole, biblioteke, umetnički kružioci i druge brojne ruske institucije. Od naročitog značaja bilo je konstituisanje Ruske zgranične crkve u Sremskim Karlovcima. Kroz delatnost navedenih institucija negovane su duhovne veze izbeglih Rusa sa napuštenom domovinom. Značajan broj ruskih intelektualaca popunio je veliku prazninu u kulturi, prosveti, nauci i privredi novoformirane Kraljevine SHS.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 22, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tehnika: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv originalni: 
Portret Lidije Sidnjenko
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Boj na Kosovu
Latinica
Opis: 
Po dimenzijama najveće delo u likovnoj zbirci Muzeja grada Novog Sada, „Boj na Kosovu“, nastalo je u Novom Sadu 1929. godine. Jedan od najcenjenijih srpskih međuratnih slikara, Mladen Josić, izradio je ovu monumentalnu istorijsku kompoziciju po porudžbini poznate novosadske porodice Moč, od koje je delo i otkupljeno. Na slici su najuočljivije snažne muskulature muškaraca i konja koje ukazuju na stil konstruktivnog neoklasicizma i tradicionalizma, popularnog u srpskoj umetnosti tokom treće decenije 20. veka. Slika je deo studijske izložbe Odeljenja za kulturnu istoriju, Muzeja grada Novog Sada, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine XX veka.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tehnika: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1929
Naziv originalni: 
Boj na Kosovu
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Salaš Branjevina
Latinica
Opis: 
Slika Save Šumanovića „Salaš Branjevina“ nastala je 1935. godine, a u Muzej grada Novog Sada je dospela u okviru legata prof. Desanke Kostić, rođake ovog slavnog srpskog slikara. Prikazani salaš nalazi se kod Šida, rodnog mesta Save Šumanovića, a naslikan je nakon njegovog povratka u zavičaj, kada se u potpunosti posvetio slikanju okolnih pejzaža. Interesantan je podatak da je ova slika bila izlagana 1939. godine u Bogradu, na jednoj od malobrojnih izložbi priređenih za života ovog talentovanog umetnika. Slika je deo studijske izložbe Odeljenja za kulturnu istoriju, Muzeja grada Novog Sada, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine XX veka.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tehnika: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1935
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Autoportret Milenko Šerban
Latinica
Opis: 
Milenko Šerban, jedan od najpoznatijih novosadskih slikara 20. veka, ovde je sebe naslikao u dobi od 20 godina. Slikarstvo je učio kod Vase Eškićevića, a u Parizu kod Andre Lota, kroz čiji atelje su prošli mnogi srpski slikari tog perioda. U Novom Sadu je mnogo izlagao, a značajan je i njegov rad kao scenografa u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a posle i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Slika je deo studijske izložbe Odeljenja za kulturnu istoriju, Muzeja grada Novog Sada, gde je predstavljen građanski život Novog Sada od polovine 18. veka do druge polovine XX veka.
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tehnika: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Naziv: 
Melanija Bugarinović kao Karmen
Latinica
Opis: 
Na ovoj slici, operska pevačica Melanija Bugarinović je predstavljena u kostimu i pozi iz Bizeove opere „Karmen“, koju je često tumačila. Delo je 1943. godine, na osnovu fotografije, naslikao Vasa Pomorišac, poznati srpski međuratni slikar, jedan od osnivača grupe „Zograf“ koja se zalagala za tradicionalnu osnovu nacionalne umetnosti.
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Tuesday, September 16, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1943
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Portreti bračnog para Beljanski
Latinica
Autor: 
Opis: 
Portreti su delo istaknutog predstavnika mađarskog slikarstva u Vojvodini - Olaha Šandora. Predstavljeni su pripadnici ugledne novosadske porodice Beljanski. Slike imaju karakteristike intimističkog slikarstva što se ogleda u opuštenim pozama portretisanih i opštoj atmosferi slika
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 15, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Portret Jovana Latinčića
Latinica
Saradnik: 
Opis: 
Portret Jovana Latinčića naslikan je 1929. godine. Predstavljeni je važna ličnost u istoriji privrede Novog Sada, trgovac i vlasnik velikih imanja.
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 15, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Epoha: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Portret Mirka Erdeha
Latinica
Opis: 
Sliku je 1932. uradio Voja Trifunović, jedan od vodećih međuratnih novosadskih slikara. Prikazan je novosadski trgovac Mirko Erdeh, koji je u toku Drugog svetskog rata stradao u logoru Aušvic. Delo je urađeno u stilu akademskog realizma sa namerom da ostane u porodičnoj zaostavštini.
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 15, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1932
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Slika na kojoj je prikazana mlada žena
Latinica
Opis: 
Slika na kojoj je prikazana mlada žena u građanskoj haljini delo je novosadskog slikara Vojislava Trifunovića. Aktivan u prvoj polovini 20. veka, bio je uključen u krug umetnika koji su pripadali intimističkom pravcu u srpskom slikarstvu. Slika ima karakter porodičnog portreta.
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 15, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Naziv: 
Portret Marka Nešića
Latinica
Saradnik: 
Opis: 
Portretisani je bio poznati kompozitor, dirigent i vođa tamburaškog orkestra u Novom Sadu, zbog čega je predstavljen s atributima svoje profesije: gitarom i notnim papirom. Autor ove slike je manje poznati, ali veoma solidan međuratni novosadski slikar, Stojan Lazić.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Friday, September 12, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija

Pages

Subscribe to RSS - Slika