Доктор Јован Суботић обавештава градоначелство Новог Сада.

Read me
Опис: 
O оснивању штампарије под називом Српска штампарија Јована Суботића.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф.1 3. септембар 1870
Формат(и) дигиталног документа: