Доктор Јован Суботић обавештава градоначелство Новог Сада.

Read me
Година настанка документа: 
1871.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија